Gebruiksvoorwaarden

De Union Investment Real Estate GmbH is een onderneming van de Union Investment Groep en behoort als speciale kredietinstelling tot het coöperatieve FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Ze is ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Hamburg onder het nummer HRB 110793 en door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht toegelaten als beleggingsmaatschappij in de zin van de Duitse wet op beleggingsmaatschappijen.

Bedrijfszetel: Hamburg
Registratierechtbank: Amtsgericht Hamburg, HRB 110793
Bedrijfsleiding: Jörn Stobbe, Martin J. Brühl, Dr. Christoph Holzmann, Volker Noack
Voorzitter raad van toezicht: Hans Joachim Reinke

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70 / EMPORIO
20355 Hamburg, Germany
Tel: +49 40 349 190
Fax: +49 40 349 194 191
E-mail: service@union-investment.de

De website wordt uitgegeven door de afdeling Vastgoedmarketing / Communicatie van Union Investment Real Estate GmbH. Suggesties over de vormgeving of vragen over de inhoud op deze website kunt u sturen naar Britta Höpker op britta.hoepker@union-investment.de .

Rechtlicher Hinweis

Union Investment Real Estate GmbH controleert regelmatig of de inhoud op haar websites nog steeds relevant en actueel is. Ondanks de zorg die aan de webpagina's besteed wordt, zijn verschillen en onvolkomenheden niet geheel uitgesloten. Om die reden kan er geen garantie gegeven worden op de juistheid en volledigheid van de beschikbare informatie.

Auteursrechten, Merken en Logo´s

De inhoud van onze website is beschermd door het auteursrecht. Wij behouden alle rechten voor. Alle inhoud, informatie en gegevens mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Union Investment Real Estate GmbH op eender welke wijze, ook niet bij uitzondering, gebruikt of benut worden. De merknamen en logo's die op de website gebruikt worden zijn beschermd. Ze mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden.