PRIVACYKENNISGEVING

We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons en in onze producten en diensten.

We beschouwen gegevensbescherming als een klantgerichte kwaliteitsfunctie. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons, met name als het gaat om het beschermen van uw recht op privacy. Als u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt, behandelen we deze met de voor banken gebruikelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

We informeren u hier graag over de typen persoonsgegevens met betrekking tot u die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en ook met welk doel we deze gegevens verzamelen.

De verantwoordelijkheid voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens ligt bij Union Investment Real Estate GmbH, Valentinskamp 70 / EMPORIO, D-20355 Hamburg.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via datenschutz@union-investment.de.

1 Gegevens die u aan ons verstrekt

Wanneer u de website bezoekt, verwerken wij bijvoorbeeld uw IP-adres en browsergegevens met het oog op de veiligheid en stabiliteit van het systeem. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

Gegevens die u via een contactformulier naar ons verzendt, worden doorgestuurd naar het bedrijf van de Union Investment Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking en aldaar verwerkt.

Wij of het bedrijf van de Union Investment Group dat verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek, gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw verzoek te behandelen en te beantwoorden of om aan uw informatieverzoek te voldoen en u de gewenste informatie te verstrekken, waar nodig met behulp van een verzenddienst die is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens wordt beschreven in artikel 6, lid 1, f, van de AVG.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom worden, naast de redactionele zorg voor de inhoud, zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens afdoende te beschermen. Uw gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde computers. Ten eerste zijn op het lezen en verder verwerken van uw gegevens strikte interne voorschriften van toepassing en ten tweede vindt dit lezen en verwerken alleen plaats voor het doel waarvoor u ons de gegevens heeft verstrekt.

2 Nieuwsbrief

Als wij op onze website een nieuwsbrief aanbieden die u wilt ontvangen, dan hebben we een e-mailadres van u nodig. Daarnaast vragen we u om informatie om te kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Wij of onze zorgvuldig geselecteerde dienstverleners gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief. De rechtsgrond voor deze doorgifte van persoonsgegevens is artikel 28 van de AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG.

U kunt de toestemming die u ons heeft verleend om uw gegevens op te slaan voor het toezenden van de nieuwsbrief, op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw intrekking van deze toestemming aan ons doorgeven via service@union-investment.de.

3 Cookies & hulpprogramma’s voor webanalyse

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en waarmee bepaalde instellingen en gegevens met onze systemen worden uitgewisseld via de browser van de gebruiker. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein dat de cookiegegevens verzendt, informatie over de geldigheidsduur van het cookie en een alfanumerieke ID. Cookies stellen ons in staat om onze website zo vorm te geven dat u deze aantrekkelijk vindt en gemakkelijker kunt gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde informatie die u verstrekt op te slaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

U kunt uw privacyvoorkeuren instellen in onze Consent Management Tool via de volgende link:   privacyvoorkeuren instellen

3.1 Usercentrics

Om u in staat te stellen uw toestemmingen op onze website zelf te beheren, maken wij gebruik van een Consent Management Service van Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, Duitsland. Usercentrics GmbH is de ontvanger van uw gegevens in de zin van artikel 13, lid 1, onder e, van de AVG. Onder toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens verstaan: datum en tijd van het bezoek, toestemming of weigering en apparaatinformatie.

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en de daarmee samenhangende documentatie of verplichting om het bewijs van toestemming te leveren (art. 7, lid 1, van de AVG) en dus op grond van artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG.

Voor de opslag van de gegevens wordt lokale opslag gebruikt. De toestemmingsgegevens worden gedurende 3 jaar in de Europese Unie bewaard. Voor meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden verwijzen wij u rechtstreeks naar Usercentrics via https://usercentrics.com/privacy-policy/.

3.2 Webtrekk

Voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website en om ons aanbod op basis van die gegevens te optimaliseren, maken we gebruik van de diensten van Webtrekk GmbH (‘Webtrekk’) Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland. Webtrekk is door TÜV Saarland gecertificeerd voor gegevensbescherming in de categorie ‘Software voor webbeheer’.

Met behulp van deze Webtrekk-technologie worden uitsluitend voor optimalisatiedoeleinden door een ‘pixel’ gegevens verzameld en opgeslagen. Uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijd van bezoek, apparaatinformatie, URL van de verwijzende site en browserinformatie worden verwerkt. Op basis van deze gegevens worden er onder een pseudoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt, hoewel deze alleen gegevens verzamelen en opslaan met behulp van pseudoniemen. U kunt in uw browser instellen dat u wilt worden gewaarschuwd wanneer er cookies worden geplaatst, zodat u ze eventueel kunt weigeren.

Standaard staan we echter alleen cookies toe die maximaal zes maanden geldig blijven

Wij wijzen u erop dat Webtrekk gegevens kan doorgeven aan een derde land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met de vereisten van de AVG. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en toezichtdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u daartegen enig rechtsmiddel kunt aanwenden.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

3.3 Google Maps

De bezoekers van onze website kunnen met behulp van de kaartendienst Google Maps  (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) onze vastgoedportefeuille in een kaartweergave verkennen en gemakkelijk de locaties van de individuele objecten en hun omgeving bekijken. We maken van deze service gebruik om onze dienstverlening te optimaliseren. Door gegevens in te voeren en Google Maps te openen, worden uw gegevens in het kader van het gebruik van deze kaartendienst door Google verwerkt.

Deze service van Google maakt gebruik van cookies. Cookiegegevens omvatten de datum en tijd van uw bezoek, locatiegegevens, IP-adres, URL en gebruiksgegevens. In dit voorbeeld hebben wij geen toegang tot deze gegevens, omdat deze alleen door Google worden verwerkt. Union Investment ontvangt geen detailgegevens over het gebruik van de kaartendienst (zoals zoekopdrachten of geografische zoekgebieden).

U kunt in uw browser instellen dat u wilt worden gewaarschuwd wanneer er cookies worden geplaatst, zodat u ze eventueel kunt weigeren. Bovendien kunt u in uw browser instellen dat er helemaal geen cookies mogen worden geplaatst. Het is mogelijk dat u dan niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet wilt worden gevolgd wanneer u deze specifieke website bezoekt, dan kunt u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de aangeboden Google Maps-dienst.

Wij wijzen u erop dat de service Google Maps gegevens kan doorgeven aan een derde land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met de vereisten van de AVG, bijv. naar de VS, Singapore, Taiwan en Chili. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en toezichtdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u daartegen enig rechtsmiddel kunt aanwenden.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

3.4 YouTube

Wij gebruiken het videoplatform YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten) om video’s die zijn opgeslagen op YouTube.com in onze website te integreren en deze daar rechtstreeks te kunnen afspelen. YouTube is een aan Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; dochteronderneming: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) gelieerde onderneming.

De video’s van YouTube zijn geïntegreerd conform de ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’. Dit houdt in dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de hieronder vermelde gegevens doorgegeven. Wij hebben dan geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door het bezoeken van de website verkrijgt YouTube onder meer ook de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij YouTube hebt aangemaakt waarmee u bent ingelogd, of over geen gebruikersaccount beschikt. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop gebruikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en/of om zijn website op basis van de behoeften aan te passen. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen bij YouTube. U kunt in uw browser ook instellen dat u wilt worden gewaarschuwd wanneer er cookies worden geplaatst, zodat u ze eventueel kunt weigeren.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Behalve aan Google worden de verzamelde gegevens ook verstrekt aan Alphabet Inc. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u op: www.google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.html. Het cookiebeleid is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, eveneens in de VS, en daar verwerkt. Volgens zijn eigen informatie gebruikt Google de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Het doel van deze bepalingen is een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

3.5 Vimeo

Wij gebruiken video’s van het bedrijf Vimeo LLC (555 West 18th Street, New York 10011, Verenigde Staten) op onze website. Vimeo geeft ons de mogelijkheid om content van hoge kwaliteit direct op onze website te presenteren en u kunt de video direct op onze website bekijken.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waarop een Vimeo-video is geïntegreerd, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt of niet verzamelt Vimeo informatie over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of elementaire apparaatinformatie. Bovendien slaat Vimeo informatie op over via welke website u de Vimeo-dienst gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld de duur van de sessie, het bouncepercentage of op welke knop u hebt geklikt op onze website met geïntegreerde Vimeo-functie. Deze acties kunnen worden getraceerd en opgeslagen door Vimeo met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen eventueel meer gegevens worden verzameld omdat er mogelijk al meer cookies in uw browser zijn geplaatst. Bovendien zijn uw acties op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt de cookies in uw browser desgewenst beheren. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies plaatst en zo informatie over u verzamelt, kunt u cookies op elk moment in uw browserinstellingen verwijderen of deactiveren. Wij wijzen u erop dat na het deactiveren/verwijderen van cookies verschillende functies mogelijk niet meer in hun volle omvang beschikbaar zijn. Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u de gebruikte cookies ook beheren in de instellingen van Vimeo.

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Vimeo de verzamelde gegevens gebruikt. Ontvangers van de verzamelde gegevens zijn Google Analytics, Vimeo en servicepartners. Voor meer informatie over het privacy- en het cookiebeleid kunt u terecht op https://vimeo.com/privacy en https://vimeo.com/cookie_policy.

Wij wijzen u erop dat Vimeo gegevens kan doorgeven aan een derde land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt dat vergelijkbaar is met de vereisten van de AVG. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en toezichtdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u daartegen enig rechtsmiddel kunt aanwenden.

De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

4 Doorgifte van uw gegevens aan derden

Voor bepaalde technologische processen die verband houden met de verwerking van gegevens, worden we ondersteund door externe dienstverleners. Deze dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en voldoen aan hoge standaarden op het gebied van bescherming en beveiliging van gegevens. Ze hebben een strikte geheimhoudingsplicht en verwerken de gegevens alleen wanneer wij hen daartoe opdracht geven en dan alleen in overeenstemming met onze instructies. De rechtsgrond voor deze doorgifte van persoonsgegevens is artikel 28 van de AVG. Met uitzondering van de situaties die worden toegelicht in deze privacykennisgeving, verstrekken we uw gegevens alleen zonder uw expliciete toestemming aan derden wanneer we hiertoe verplicht worden door de wet of in opdracht van een gerechtelijke of overheidsinstantie.

5 Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden en wanneer de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

6 Uw rechten met betrekking tot opgeslagen persoonsgegevens

U heeft het recht om overeenkomstig artikel 15 van de AVG informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen. Indien u constateert dat uw opgeslagen persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u te allen tijde verzoeken om onmiddellijke correctie of aanvulling van deze gegevens in de zin van artikel 16 van de AVG. Onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 17, lid 1, en artikel 18, lid 1, van de AVG, kan ook worden verzocht om wissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien uw gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG) of een overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG), heeft u overeenkomstig artikel 20 van de AVG het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, en heeft u het recht om te verzoeken dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen. In het geval van toestemming (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG) staat het u vrij uw toestemming op elk moment in te trekken. Indien uw gegevens zijn verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de AVG.

Bij klachten over het gebruik van gegevens kunt u ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

We behouden ons het recht voor om deze privacykennisgeving waar nodig bij te werken of aan te vullen (als er nieuwe producten en diensten worden aangeboden door de respectieve bedrijven van de Union Investment Group of als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van internet- en IT-beveiligingstechnologie). Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Laatste wijziging van deze privacykennisgeving: november 2022